Versionskontrol af filer fra økonomisystem

Er du i tvivl om, hvorvidt dit økonomisystem danner betalingsfiler i en af de understøttede versioner, kan du hurtigt kontrollere det ved at hente vores kontrolprogram, som vi har udviklet til netop det formål.


Hent programmet og pak det ud
Programmet er selvudpakkende og vil som standard installere sig i den mappe, du har valgt at downloade filen til. Vælg derfor en mappe, du let kan finde igen. Når programmet er installeret, starter kontrolprogrammet automatisk. Efterfølgende skal du starte programmet via stifinder fra installationsbiblioteket ved at klikke på filen "fmtchk.exe".

Hvis programmet gemmes i samme bibliotek, som dit økonomisystem danner betalingsfiler i, har du direkte adgang til de betalingsfiler, der efterfølgende skal kontrolleres.


Fjern kontrolprogrammet
Vil du slette kontrolprogrammet, skal det ligeledes gøres via stifinder. Slet filerne

  • fmtchk.exe
  • fmtchk.ini
  • formattest.exe

Sådan udfører du versions-kontrol:
Start kontrolprogrammet
Vælg "Bankens format"
Udpeg filen (klik på den gule hængemappe efter feltet "Indlæs ASCII-fil")

 
Bemærk venligst:

Kontrolprogrammet undersøger, om betalingsfilen er dannet i en understøttet formatversion. Kontrolprogrammet under­søger IKKE, om alle felter i betalingsfilen har korrekt længde og indhold. Derfor kan kontrolprogrammet ikke anvendes til at fejlsøge på betalingsfiler, der f.eks. er dannet i eget udviklet udlæsnings-modul til økonomisystemet.

Undersøg alle betalingstyper
Vær sikker på, at betalingsfilen indeholder alle de betalingstyper, I benytter (f.eks. indenlandsk overførsel, indbetalingskort og udenlandsk overførsel). Lav eventuelt flere testfiler i økonomisystemet.

Vi anbefaler, at du udskriver denne side - og derefter henter programmet her.

(Til orientering henter du programmet fra vores datacenter, Bankdata)

Ajourført: 13. maj 2003